GỬI HẠ

GỬI HẠ

Tôi gửi lại tôi với thời gian
Gửi cả tình yêu vào nắng vàng
Gửi chút hương thầm trong lá cỏ
Gửi cả hồn thơ tiếng ve ran

Tôi gửi vào tôi chút muộn màng
Gửi theo đường cũ bước lang thang
Gửi vào trong dạ bồn chồn gió
Gửi với cung đàn chuyện hợp tan

Tôi gửi lòng tôi với sự đời
Gửi với trăng vàng chút lả lơi
Gửi dòng tâm sự vào bến vắng
Gửi chiếc thuyền trôi phút chơi vơi

Tôi gửi tình tôi khắp muôn nơi
Trang trải dòng thơ với mọi người
Gửi cả cuộc đời còn giang dở
Để hạ đem về cánh phượng rơi...

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều