ĐÔNG TÀN

ĐÔNG TÀN

Đêm buông trắng phủ một màu tang
Lá rũ chênh chao những sắc vàng
Khói tỏa mờ sương trùm sóng nước
Mây mù lởn vởn lấp đường ngang
Người đi trống vắng nghe sầu tủi
Kẻ ở buồn tênh khóc lệ hàng
Hỏi kiếp trần ai sao nặng nợ?
Mà đời khổ ải chốn dương gian

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều