CHỚ!

Xướng

DỨT ĐƯỜNG TƠ

Thôi rồi nhạt bóng cả hồn thơ 
Xót dạ từng câu vận hững hờ
Kẻ đợi người đi nhiều nỗi nhớ
Ai chờ bạn đến lắm niềm mơ
Năm dài phận tủi đau buồn ngỡ 
Tháng lụy thân sầu uất hận ngơ
Cách trở duyên tình vong bội lỡ 
Nghiên mòn bút cạn dứt đường tơ

Tuyet Loan Nguyen

Họa

CHỚ!

Này đừng phụ nghĩa với tình thơ
Quặn thắt lòng đau đến hững hờ
Chẳng đợi không chờ quên cả nhớ
Thôi thương hết mến bỏ đi mơ
Ngày xưa cứ tưởng nên duyên ngỡ
Hiện tại đâu ngờ cách biệt ngơ
Hết nhé từ đây ta đã lỡ
Mong chi nối lại một đường tơ

NNS
NNS

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều