Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Kim Bi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên - Thủ quỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Thị Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Kim Bi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913429976
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều