Ban lãnh đạo
 • Lê Mạnh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Địa
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều