Ban lãnh đạo
 • Lê Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Lý
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều