Thông tin chi tiết:
Lê Vĩnh Hà
Phó giám đốc Lê Vĩnh Hà
Ngày tháng năm sinh 12/03/1979
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân kinh tế
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều