Thông tin chi tiết:
Lê Vĩnh Hà
Phó Giám đốc Lê Vĩnh Hà
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học nông lâm
Thuộc về bộ phận Giáo vụ
Địa chỉ Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị
Điện thoại 0986268605
Email vinhhale@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều