Thông tin chi tiết Phó Giám đốc "Lê Vĩnh Hà"
Lê Vĩnh Hà
Họ và tên Lê Vĩnh Hà
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Giám đốc
Học hàm, học vị
Trình độ Giáo viên Văn
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều