Thông tin chi tiết Phó giám đốc "Lê Văn Niệm"
Lê Văn Niệm
Họ và tên Lê Văn Niệm
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó giám đốc
Học hàm, học vị ĐHSP văn
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử luua@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều