Ban lãnh đạo
 • Lê Văn Niệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP văn
  • Điện thoại:
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Vĩnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyencuong@gmail.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Tin tức
Tin đọc nhiều